ZEBS Energie biedt u een unieke monitoringsapplicatie waarmee u uw grootverbruik locaties kunt monitoren. Het goed in kaart brengen van uw verbruiken kan tot significante voordelen leiden voor uw organisatie.

Voordelen van Monitoren

Allereerst kunt u, doordat u goed inzicht heeft in uw verbruikerspatroon op locatie, gunstigere voorwaarden creëren bij de inkoop van energie. Leveranciers kunnen een lager opslag aanbieden, indien zij exact weten wat u per uur per dag verbruikt.

Ten tweede kunt u de gecontracteerde capaciteiten in uw contracten optimaliseren. Wij merken dat deze capaciteiten bij veel organisaties te hoog zijn gecontracteerd. Met EDW heeft u exact inzicht in hoe hoog uw maximale piekbelasting is en ook dus inzicht in wat uw ideale gecontracteerde capaciteit moet zijn.

Ten derde kunt u door het monitoren uw energiefacturen exact controleren. Hiermee heeft u een tool in de hand om zowel de leverancier als de netbeheer te toetsen. Zie voor nadere toelichting: factuurcontrole.

Mutatiebegeleiding

ZEBS Energie houdt middels haar eigen ontwikkelde portaal uw huidige bestand van locaties bij. Dit houdt in dat aan-en afvoer van locaties volledig door ZEBS Energie worden beheerd. Hiermee heeft u geen zorgen of uw locaties op de juiste datum worden geswitcht. Ook bespaart u daarbij de bijkomende administratieve rompslomp.

zebbs-design

Klantcases: