Wat wij voor u kunnen betekenen

ZEBS Energie verzorgt voor u de onderhandelingen met de leveranciers evenals de goede uitvoering en borging van de inkoopstrategie. De adviseurs van ZEBS Energie stellen samen met u een strategie op waarbij een scherpe inkoopprijs en een laag risico centraal staan. ZEBS zal u adviseren welke strategie het best bij uw organisatie past. We kijken hierbij naar het effect van energieprijsstijgingen op uw budget. Op basis hiervan bepalen we de uitgangspunten voor het kiezen van de optimale inkoopmomenten. De uitgangspunten leggen we vast, zodat u profiteert van prijsdalingen en beschermd bent tegen grote prijsstijgingen zonder zelf actief de marktprijzen te hoeven volgen. ZEBS biedt de mogelijkheid niet eenmalig een prijs vast te klikken maar periodiek volumes in te kopen zodat voorkomen wordt op het verkeerde moment in te kopen bij grote prijsschommelingen.

Uitstekende resultaten
structuur

Hoe ziet zo'n proces eruit?

  • Opzeggen contracten huidige leveranciers;
  • Uitvoeren tender, hierbij houden we rekening met elementen als volume flexibiliteit, opslag, transport. Dit bespreken we samen met u.
  • Na de gunning bespreken en stellen we de click strategie samen vast;
  • Wij voeren de inkoopstrategie uit gedurende de inkoopperiode. Ieder kwartaal ontvangt u een voortgangsrapportage met daarin de bereikte prijzen;
  • In september/oktober voordat het eerste leveringsjaar start zullen wij gezamenlijk een lijst opstellen van de leveringspunten welke geswitcht moeten worden;
  • Per 1 januari van het betreffende leveringsjaar vindt de switch naar de nieuwe leverancier plaats;
  • Begin januari zullen wij de nieuwe contractcondities van de netbeheerder en leverancier toevoegen in EDW;
  • Jaarlijks zullen wij adviseren over de contractcapaciteiten richting de netbeheerders.

Klantcases: