222015sep

Stijging Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie 2016

Volgens het Energieakkoord krijgen kolencentrales opnieuw een vrijstelling van kolenbelasting als ze elektriciteit opwekken. Naast de herintroductie van deze vrijstelling is in het Energieakkoord afgesproken dat kolencentrales de meest vervuilende elektriciteitsproductie zullen afbouwen. Dit is onderdeel van de overgang naar een duurzame Nederlandse energiehuishouding.
Deze duurzaamheidsmaatregel heeft met ingang van 2016 een stijging van energiebelasting tot gevolg. Het Belastingplan 2016 is een wetsvoorstel. Pas als de stijging energiebelasting door de Eerste en Tweede Kamer zijn goedgekeurd, gaan de maatregelen in.

Energiebelasting